ВСИЧКО ЗА МЕН (не съвсем) ALL ABOUT ME (but not exactly)

 

      Аз съм обикновен млад човек, който пише разкази, повести и романи (готика, мистерия, ужаси, криминални, разкази за паранормалното и свръхестественото).
    Досега съм издал "Душа на изкуството" (поезия, 1993), "Тъмен тласък" (повест, 1997), "Неумираща любов" (разкази, декември 2007), "Апартаментът" - свръхестествен трилър (роман, ноември 2010). Около Еньовден през 2002-а излиза антология на българската фантастика "Точка на пристигане", която включва моя  разказ  МОЛБА КЪМ ЖИВИТЕ. През декемеври 2011  - антология на българския хорър "До ада и назад" с новия ми разказ ДАМА ПИКА. Въпреки че темата не е експлоатирана, разказът не разкрива последствията, които се случват след нейното призоваване, защото всички ги знаем, а проследява истината за живота на момичето, известно сега като Дама Пика, и причините довели до тези последствия.
     Смятам, че музиката е най-висшето изкуство. Чувствам се по-добре, когато слушам музика, докато пиша. Различна е, в зависимост от това, което пиша.
     Слушам всякакъв вид рок и метъл, поп, джаз (latin, smooth, acid, nu), транс, амбиент и чил аут.
   И...няма какво повече да кажа, освен наслаждавайте се!
      I am an ordinary young man who write gothic, mystery, horror, paranormal, supernatural and crime stories and novels. Till now I've published three books - "Art Of The Soul" - poetry book (1993), "Dark Push" - short novel (1997) and "Undying Love" short stories (December 2007), "The Apartment" -  novel, a paranormal thriller drama (November 2010). In the hot summer of 2002 my story "Request to the Living Ones" has been published in sci-fi anthology "The Point of Arrival" and in December 2011 a horror anthology "To Hell and Back", which contains my new 20-pages story, named "Queen of  Spade". It is an equivalent of Bloody Mary. Although the plot is not exploitated, I concentrated not upon the consequences when someone invoke her, but upon the truth about the girl, now known as Queen of Spade, and the reasons which led her to these consequenses.
     My opinion is that music is the highest kind of art. I feel better, when I listen to music, while I'm writing stories. It is different kind depending of the story. I listen all kind of rock & metal, pop, jazz (latin, smooth, acid, nu), trance, ambient and chill out.
     And I have nothing else to say, except enjoy!