събота, 21 май 2011 г.

В УСТАТА ИМ
     Казват, че може да я забележите вечер край езерото. По залез слънце. Хората, които живеят в района и ловят риба рано сутрин са я виждал и по изгрев слънце. Но точно тогава тя си тръгвала.
     В началото идвала с приятелка, но от известно време била сама. Преди време са я виждали по-често, а сега - веднъж на две седмици.
     Тя слушала класическа музика. Така разправят… Според тях почти не се срещала с никого. Въпреки че градът е малък, те не приемат това като извинение за самотата й.
     Почти всички тук се познават и такива неща правят впечатление. Както и такива хора.  Може да ги чуете да казват, че поведението й е неприемливо. Няма да я видите тук, в централното и най-посещавано кафе, нито по дискотеките. Хората даже се възмущават - била странна, само се разхождала по гората и до езерото. Изумяват се за иначе приличния й външен вид и за това, че ходи на работа. Хората не могат да си обяснят какво момиче е тя! Определят я като особена, ненормална, смятат, че нещо не й е наред. Слушала класическа музика, ходела бавно, изглеждала изключително спокойна, дори меланхолична.
     Хората от малкия град се притесняват за нея и бъдещето й. Непрекъснато коментират, че това не е здравословно за един нормален млад човек. „Не може да се разхожда непрекъснато  по тия места и да не ходи по кафетата, да не е сред хора.” А напоследък много упорито вървят слуховете, че тя няма и да се омъжи.
     Тя не е нормална.
     Защото се разхожда и посреща изгреви и залези край езерото.
     Тя не е добре.
     Защото слуша класическа музика.
     Нещо не й е наред.
     Защото е изключително спокойна.

      


IN THEIR MOUTH
They say you can see her at night by the lake. At sunset. People who live in that area and fishing early in the morning happened to see her at sunrise, too.  But exactly then she always left.
In the beginning she came with a girl friend, but for some time now she was alone. Before that they had seen it often but these days - once in a two weeks’ period.
She listens classical music. That’s what they talk…. According them she meets with nobody. Although it is a little town, they don’t accept this like an excuse for her loneliness.
Here almost everyone knows each other and things like these and people like her make an impression. You can hear to say that her behavior is unacceptable. You won’t see her in the central and most visited cafés, neither in the disco clubs. People outrage - she was strange, she was walking in the wood and by the lake. They amaze at her splendid beauty and at the fact that she goes to work.  They are not able to explain what a girl she is! They define her like queer, unhinged. She listens classical music, walks slowly, looks like very peaceful, even melancholy person.
People from a little town are worry about her and about her future. They continuously comment that this is not healthy for an ordinary young girl. “She has to be among people!” and the latest and most commented rumors are that she never gets married.  
She is not normal.
Because she walks, meets sunrises and sunsets by the lake.
She is not well.
Because she listens classical music.
There is something wrong with her.
Because she is extremely peaceful.

2 коментара:

 1. Няма правилно и грешно! Няма добър или лош начин да изживееш живота си. Това, което за един е от изключително значение, за друг не означава нищо...
  Важно е да си в мир със себе си и собствения си свят.

  ОтговорИзтриване
 2. Pайна напълно съм съгласна - никой не може и не трябва да решава вместо другия ...

  Относно публикуваното -

  написано е с лекота и достъпно за четене
  Автора със семпли и умело подбрани думи описва едно състояние на жена която по известни само за нея причини (запазени до сега от читателите - навярно умишлено! )
  си збира да е встрани от общата картина
  и от персонажите в нея ...
  осмелява се макар и напук на малкия град и познатите образи в него сама да реши кое е нормално и кое а прави спокойна .....макар ...че ....дали е истинско това спокойствие или....
  Навярно ще научим в продължение от Автора .
  Поздравление - дерзай!
  babyfais@

  ОтговорИзтриване